Kitman AS toimitettu uusi Nordson nopean värinvaihdonjärjestelmä HDLV-pumppausteknologialla

elokuu 20, 2015

Kitman AS:lle Viroon toimitettu uusi nopeanvärinvaihdon järjestelmä

Kitman AS:lle toimitettiin uusi Nordsonin nopean värinvaihdon järjestelmä HDLV-pumppausteknologialla. Projektitoimitus meni hyvin ja linja saatiin käyttöön sovitussa ajassa. Linjan värinvaihtoaika lyheni huomattavasti ja automaatioaste nousi uuden HDLV- jauheen siirtojärjestelmän myötä. Laitteisto on ainoa markkinoilla oleva järjestelmä jolla saavutetaan näin korkea automaatioaste, ja laadunhallinta on rakennettu järjestelmään sisään. Lisätietoja antaa Jarno Mäkeläinen ja Petrik Eklund.

Ajankohtaista