Jäätmete käsitlemine

Pesuprotsessides tekkivatele jäätmetele võime pakkuda seadmeid jäätmete täielikuks käsitlemiseks.