Pulbervärvimine

Pulbervärvimine – FAQ
Pulbervärvimise protsessi võib kirjeldada järgmiselt – pulbervärv muudetakse kambris suruõhu abil pihustamiseks sobivalt lendlevaks. Lendlev pulber pumbatakse kambrist ventuuri torude (injektorite) abil pihustuspüstolitesse kus pulbrile antakse elektrilaeng pihustades teda värvitavale detailile. Elektriväli luuakse püstolis oleva kõrgepingekaskaadi abil.

Maandatud värvitava detaili ja püstolis oleva elektroodi tipu vahele tekib elektriväli. Pulber pihustatakse läbi selle välja ja pulber kinnitub elektrostaatiliselt detaili külge.

Pulbri pihustamise järel tuleb pulbrit kuumutada ahjus, kus pulber polümeriseerub ja moodustab soovitud pinna detaili peale. Tavaliselt on temperatuur 180 – 200 ºC.

Pulbervärvimise eelised.
Pulbervärvimisel kasutatavad pulbrid on keskkonnasõbralikumad kui vedelad värvid kuna neis ei kasutata lahusteid. Pulbervärvimisel ei eraldu keskkonda orgaanilisi lenduvaid aineid (VOC). Lisaks võib pulbrit uuesti kasutada, mis teeb pulbervärvimise veelgi ökonoomsemaks.

Jauhemaalaus

WP_000082