Jäteveden käsittely

Nykyään yritysten teollisuusjätevesien käsittely on tullut yhä tärkeämmäksi johtuen tiukentuneista lakisääteisistä normeista ja päästöistä aiheutuvista kustannuksista. Kauttamme saat täydelliset jäteveden käsittelylaitteet.