AA-Tekno Oy är ett företag som levererar ytbehandlingsanläggningar – från enstaka anläggningar till nyckelfärdiga kompletta linjer, allt efter kundens önskemål. Vi har genomfört hundratals projekt i Finland, Baltikum, Rumänien, Slovakien och Ryssland.

Fördelarna med våra tekniska lösningar är obestridliga och kommer kunderna till del bl.a. i form av lång livslängd och låga underhålls- och driftskostnader. Våra lösningar erbjuder optimal pålitlighet och funktion, vilket garanterar att kunderna får en anläggning med hög driftsäkerhet.

Med hjälp av våra samarbetspartners kan vi erbjuda lokala partners för underhåll av anläggningar och tekniskt stöd.

AA-Tekno toimittaa Nordsonin laitteita

AA-Tekno levererar anläggningar från Nordson

Vår huvudman Nordson är världens största leverantör av pulvermålningsanläggningar. Nordsons sortiment innehåller lösningar för alla slags applikationer inom såväl pulver- som våt lackering.