Övriga produkter

Reservdelar

Vi erbjuder alla slags tillbehör till pulvermålning. Vi erbjuder pulverslangar, patronfilter, efterfilter och reservdelar till målningsanläggningar.

image001

image002

image003

Mätutrustning

Vi erbjuder också test- och mätutrustning från TQC för att kontrollera ytkvaliteten och för att underlätta underhållet av boxsystem. Vårt sortiment innehåller utrustning för att mäta bl.a. membrantjocklek, färgytans glans och ugnar.

cx1002_web_1

Brandsläckningssystem

Vi erbjuder branddetektionssystem från STS Brandschutz för alla slags pulvermålningsapplikationer. Vid pulvermålning med högspänning arbetar man med brandfarliga och explosiva pulver-/luftblandningar. Eventuella risker måste identifieras och uppmärksammas redan vid planeringen av anläggningen.

Munstycken

Vi erbjuder olika munstycken för tunneltvättmaskiner.

3

2

1