Matarcenter

Spectrum – pulvermatningsenhet

Nordsons nya Spectrum pulvermatningsenhet ger alla funktioner och fördelar som tidigare fanns med Spectrum pulvermatningsenhet – och ännu mer.

Funktioner och egenskaper:

 • Luftcylinder för jämn rörelse av staven för placering upp/ner
 • Enkel och hållbar pumplåsenhet för pålitlig och upprepbar placering av matarpumpar
 • Lättanvända pekskärmskontroller
 • Särskild sektion för fläkt/filter innehållande pulver underlättar drift och färgbyte
 • In-line-pump för optimerat pulverflöde
 • Vibrationssil med diameter om 300 mm som är lätt att rengöra (alternativt med ultraljud). Innebär  effektiv borttagning av föroreningar, förbättrad ytbehandling och kostnadsbesparingar ifråga om material.
 • En stavdel för snabbare och lättare rengöring under färgbyte – utan korskontaminering
 • Integrerad lätt fixtur för optimal sikt under färgbytet
 • Nivåsensor för jämn pulvermatningsnivå i tratten
 • Vibrationsbord och lokal fluidisering för jämn och upprepbar leverans från pulverboxar.

Spectrum Powder Feed Center-03a-final-05-30-10-EM - lo

Powder Port – pulvermatningsenhet

inns revolutionerande teknik för pulvercirkulation! Den unikt utformade Powder Port™ ger problemfri pulvermatning för varje HDLV-pistol.

digy HDLV® (tungt pulver, luft på låg hastighet) sprutsystem är en integrerad lösning för pulverbestrykning med precision. Kombinationen av Prodigy sprutpistol och styrenhet och Prodigy HDLV-pump ger högre överföringseffektivitet, bättre pulvermatning och ultrasnabbt färgbyte.

Prodigy Powder Port® har utformats och designats för användning med HDLV-tekniken. Tillsammans utgör de ett system som innebär ett banbrytande närmande till pulvercirkulationen. Den har en separat hanteringsplats  för beredning av nästa/sista färg och har kontroller som är lätta att använda. Utöver det har Prodigy pulverport ett matningsrör med unik design  för snabb rensning och lätt rengöring.

Funktioner och egenskaper:

 • Enheten kan anslutas till huvud frånluftssystemet, eller  ha en integrerad fläkt som garanterar samma jämna utsug och pulverretention.
 • Matningsröret är lätt att använda och rengöra, och kombinerar alla doppningsdelar i en mycket kompakt och funktionell enhet
 • Alla HDLV-pumpar är tydligt monterade och klart synliga bakom en Perspex-panel som underlättar inspektion.
 • Integrerad, lätt rengöringsbar sil med ultraljud som tillval.

Separat plats för rengöring och förberedelse gör att färgbytet blir snabbt.

Prodigy-Powder-Port