Pulvermålning, pulverlackering

Pulvermålningsprocessen kan beskrivas så här: Pulverfärgen flyter runt i en behållare och bildar med hjälp av tryckluft en lämplig spray.  Med hjälp av venturipumpar (injektorer) eller kammarpumpar (HDLV) pumpas pulvret från behållaren till pulverpistoler där det laddas elektrostatiskt när det sprutas genom ett elektriskt fält mot objektet som ska målas. Det elektriska fältet skapas av en högspänningskaskad inuti pulverpistolen.

Mellan det jordade objektet som ska målas och spetsen på pistolens elektrod uppstår det ett elektriskt fält. Pulvret sprutas genom detta fält och fastnar elektrostatiskt på stycket.

Efter att pulvret har sprutats ut ska det hettas upp i en förbränningsugn så att det polymeriseras och bildar den önskade ytan på stycket. Förbränningstemperaturen för pulverfärg är normalt sett ca 180–200 ºC och förbränningstiden 12 minuter.

Fördelar med pulvermålning

Pulvren som används vid pulvermålning är miljövänligare än våtfärger eftersom de inte innehåller lösningsmedel. Vid pulvermålning frigörs det inga flyktiga organiska föreningar (VOC) i miljön. Dessutom kan pulver återvinnas och användas på nytt, vilket gör pulvermålning till ett ännu förmånligare alternativ.

Jauhemaalaus

WP_000082