Ytbehandlingslinjer

När vi planerar en ytbehandlings- och målningslinje utgår vi från objektets egenskaper, önskad kapacitet och önskad ytbehandlingsprocess. Annat som påverkar planeringen är rumsanvändningen, totalkostnaderna och myndigheternas krav. Vi erbjuder helautomatiska bestrykningslinjer med enkla transportörer eller power&free-transportörer samt satsvis arbetande manuella linjer med hängbana. Oavsett vad du behöver kan vi erbjuda en lösning tillsammans med Nordson, världens största anläggningsleverantör.

Washer

DSCN0748

062

layout proposal