Automatiska pulvermålnings anläggningar

Automatiska pulversmålnings anläggningar baserade på transportörer är helutrustade produktionsanläggningar med hög produktivitet. Linjen har normalt sett en hastighet på 0,5–5 m/min. Pulversprutningen styrs med hjälp av Nordsons kontrollsystem iControl.

Vertical pumps

Washer

Powder coating line Ojala

Curing oven Ojala

125

122

120

053

Picture 040