Blästring

Blästring är en effektiv och ekonomisk rengöringsmetod som används vid rengöring av gjutstycken, profiler, plåtar och svetsade komplexa stålstycken i fasta ytbehandlingsanläggningar. Vi erbjuder blästringsmaskiner för manuella och automatiska applikationer.

image001