Tunnelugnar

Vi designar och tillverkar tunnel- och cirkulationsugnar för industriella behov. Våra ugnar är av hög kvalitet och håller länge. Vid planeringen utgår vi bl.a. från styckets storlek, önskad kapacitet och kundens lokaler.

Vi erbjuder främst tunnelugnar eller boxugnar för linjer med ett kontinuerligt transportörsystem. Ugnarna styrs beroende på kundens krav från en enkel styrcentral eller ansluts till en programmerbar centralenhet. När det gäller uppvärmning erbjuder vi direkt eller indirekt gasuppvärmning, direkt eluppvärmning, fjärrvärme och bioenergi. Ugnarna används vid pulverförbränning, torkning av färg och torkning av vatten.

Tunneliuunit

1

063

122

Curing oven Ojala

IMG_0995

IMG_0998